Online sinema ve dijital medya sertifika programları-Çok Yakında

Kurgu

En Çok Kullanılan Kurgu Terimleri

kurgu

AB/C Roll: Roll makara anlamına gelir ve üç makaradan oluşan (VTR’de olabilir) kurgu sistemini ifade eder. Efektli geçişler için kullanılmaktadır.

Almaşık Kurgu: Birbiriyle ilgili çekimlerin bir araya toplanarak kurgulanmasını ifade eder.

Ara Çekim (Cut Away): Çekim aşamasında yapılan hatalardan dolayı birbirine bağlanamayan iki plan arasına hataları örtmek için yerleştirilen çekim türüdür.

kurgu

Atlamalı Kesme (Jump Cut): Bir zaman diliminin atlandığı hissi veren kurgu türüdür. Sessiz sinema döneminde Melies tarafından keşfedilmiştir. Bu tür bir kurgu filmin akışını bozarak devamlılığa zarar verir. Ustaca kullanıldığında ise amatör kamera ile çekilmiş hissi elde edilerek olaylara sahicilik hissi vermek için kullanılabilir.

Bakış Uyumu (Eye Line Match): Çerçeve dışına yönelen bir bakışta, kişinin baktığı yönde ne olduğunun gösterilmesidir.

Çapraz Kesme (Cross Cut): Aynı anda iki farklı mekanda gerçekleşen olay arasında bağ kurmak için yapılan kurgu türüdür. İki olay arasında kesmeler kullanılarak biraz ondan biraz bundan gösterilerek olayın akışı sağlanır. Paralel kurgu olarak da bilinir. Aksiyon yükseldikçe kesmeler süresi de kısalır.

video kurgu

Devamlılık Kurgusu (Continuity Editing): Kesintisizlik kurgusu da denilmektedir. Görüntünün ileri doğru doğrusal ve kronolojik sırada ilerlediği kurgu türüdür.

Eşleştirme Kurgusu: Planlar arası geçişte devamlılığı engellemeyecek şekilde geçişlerin sağlandığı bir kurgu türüdür.

Geriye Dönüş (Flashback): Filmin ileriye gidişini bozarak geçmiş zamana gitmektir. Hatırlama, itiraf, gizli bilgilerin açıklanması, olayın geçmişini gösterme vb gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Giriş Çekimi (Establishing Shot): Mekanı, oyuncuların birbirlerine göre konumlarını izleyiciye göstermek amacıyla yapılan çekim türüdür. Genellikle sahne başlarında kullanılır ve genel çekim ölçeğindedir.

kurgu montaj

İleriye Sıçrama (Flash Forward): Şimdiki zamandan ilerdeki bir zamana yapılan kesmedir. Bu haliyle geriye dönüş (flashback) kurgunun tersidir.

İnce Kurgu (Final Editing): Kurgunun teknik ve estetik anlamda bitirildiği aşamadır. Fazlalıklar varsa çıkarılır, gerekiyorsa sahnelerin yerleri değiştirilerek filme son halinin verildiği aşamadır.

Kaba Kurgu (Rough Editing): Kurgunun ilk aşamasıdır. Çekimler senaryodaki sırasına göre yerleştirilir fakat uzunluklarına dokunulmaz. Eksik kalan kısımların tamamlanması için bir sonraki aşamaya geçiş olan ince kurguya geçilir.

Kesme Geciktirmesi (Suspense Time): Yeni bir sahneye geçildiğinde izleyiciyi meraklandırmak için genel çekim yerine detaylar gösterilerek bütün hakkında ilgi uyandırılması prensibidir.

Negatif Kurgu: Çekimi yapılan negatif üzerinde kurgu işleminin son haline getirilmesidir. Film kurgusu döneminden kalma bir terimdir.

Pozitif kurgu: Negatif kurgu aşamasından önceki kurgu. Negatifin zarar görmemesi için böyle bir yöntem kullanılmaktadır.

video editing

Reversal film: Yıkandığında resmin doğrudan görülmesi.

Uyum Kesmesi (Match Cut): Görsel ya da içerik anlamında birbirine benzeyen görüntüler arası yapılan geçiş türüdür. Örneğin; geceleyin ay görüntüsünden gündüz güneşe yapılan geçiş türü gibi. Daha çok zincirleme geçiş yapılır.

Yinelemeli Kurgu (Overlapping Editing): Önemli bir olayın değişik kamera açıları ile tekrar gösterilmesi.

Yerel Versiyon (Domestic Version): Hedef ülke içinde gösterilmek için hazır hale getirilen film kopyası. Seslendirmeler buna uygun yapılır. O ülkenin kültürüne aykırı sahneler konuşmalar olacaksa çıkartılır.

Yabancı Versiyon (Foreign Version): Bir filmin hedef ülke şartlarına (dil, anlatım özelliği, kültürel özellikler) göre yeniden çekilmesi.

Email
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
Email