Online sinema ve dijital medya sertifika programları-Çok Yakında

Habercilik

İnternet Haberciliğinde Kadına Şiddet Haberleri Nasıl Yapılmalı?

Kadına Şiddet

Kadınlara uygulanan şiddet eylemleri son yıllarda giderek artış göstermektedir. Kadınlara uygulanan bu şiddet faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için medya kadına şiddet haberleri yayınlamaktadır. Ancak bu şiddet eylemlerine yönelik haberler çoğu zaman yanlış bir üslupla yayınlanabilmektedir. Peki, kadına şiddet haberleri nasıl yapılmalı ve medya platformlarında yayınlanmalıdır? Gelin birlikte, tarafsız ve doğru habercilik ilkesi ile bu haberlerin nasıl yayınlanması gerektiğini ele alalım.

Kadına Şiddet
life

Kadına Şiddet Haberlerinde Üslup Nasıl Olmalı?

Medyanın doğru, tarafsız ve özel hayatın gizliliğine saygı duyan bir üslupla haberleri kaleme alması gerekir. Ancak söz konusu kadına şiddet haberleri olduğunda haberlerin yayınlanması sırasında dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar vardır:

1.     Haber Şiddetin Etkisini Arttırmamalı

Yapılan araştırmalar haberin üslubunda şiddetin etkisini arttıracak ibareler olmaması gerektiğine değinmektedir. Özellikle suçun işleniş biçiminin ayrıntılı bir şekilde anlatılması, şiddet eylemini vurgulayarak anlatması bazı kişilerde suç işleme eğilimini arttırabilir. Bu nedenle kadına yönelik şiddet haberlerinde şiddeti vurgulayan ve detaylandıran haberler yapılmamalıdır. Suçun işleniş şekli yüzeysel bırakılmalı, şiddet eylemi vurgulanmamalıdır.

Kadına Şiddet

2.     Mağdurun Mahremiyetine Saygı Duyulmalı

Bazı medya kuruluşları haberleri yayınlarken mağdurun mahremiyetini hiçe sayan haberler yapabilmektedir. Mağdurun rızası olmadığı sürece mağdurun kimlik bilgileri ve kim olduğunun anlaşılacağı ipuçları haberde yer almamalıdır. Mağdur, yaşadığı eylemi unutmak ve insanların sürekli bu konuda kendisine ulaşmamasını istiyor olabilir. Bu nedenle mağdurun resmi rızası dışında yayınlanmamalıdır. Fotoğrafın yanı sıra, ismi, adres bilgileri gibi bilgiler de haber kapsamının dışında bırakılmalıdır.

3.     Erkek Egemen İdeolojiye Göre Hareket Edilmemeli

Yayınlanan kadın şiddeti haberleri konusunda yaşanan bir diğer sıkıntı da erkek egemen ideolojidir. Başlıklar bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde hedef şiddet mağduru kadını işaret edecek şekilde yayınlanabilmektedir. Örneğin, “sevgilisinin evinde kalan kadın şiddete uğradı” tarzı bir başlık failin eylemini vurgulamaktan ziyade kadını merkeze alan bir üsluba sahiptir. Bu tarz bir başlığın yerine “sevgilisine şiddet uğrayan erkek yakalandı” başlığı tercih edilmelidir. Bu haber başlığında eylemin ağırlığı ve fail ön plana çıkarılacaktır.

Erkek egemen ideoloji aynı zamanda haberin fotoğrafında da kendisini göstermektedir. Bazen haber kuruluşları mağdur yerine suçun faili erkeğin fotoğrafını mozaiklemektedir. Bu durumda fail adeta korunmakta ve mağdur kadın hedef gösterilmektedir. Her zaman mağdurun mahremiyeti ön plana alınmalı ve faili koruyan bir tutum geliştirilmemelidir. Mağdurun rızası olmadığı sürece asla fotoğrafı yayınlanmamalıdır. Bu konuda hassasiyetle hareket edilmelidir.

Kadına Şiddet

4.     Şiddete Kılıf Bulunmamalı

Genel olarak kadına şiddetle ilgili haberler yayınlanırken şiddet eylemini romantik bir kılıfla kamuoyuna sunma eğilimi gösterilebilir. Örneğin, aşk cinayeti ya da eski karısıyla barışamayınca ona şiddet uyguladı gibi başlıklar kamuoyunda şiddet eyleminin masum görünmesine yol açabilir. Bu nedenle şiddet eylemini romantik bir dil ile ele almamak gerekir. Şiddet normalleştirilmemelidir.

5.     Mağdurun İkinci Mağduriyet Yaşaması Engellenmeli

Haberler yayınlanırken mağdurun adeta tekrar mağdur olmasına yol açacak habercilik anlayışı terk edilmelidir. Genelde haber siteleri daha fazla tıklanmak ve okuyucu çekmek için yanlış başlıklarla haberler yayınlayabilmektedir. Bu durumun önüne geçmek için haberler objektif ve doğru bir üslupla dile alınmalıdır.

Kadına Şiddet

Sizinle paylaştığımız bu 5 konuda hassas davranarak haberler yayınlanmalıdır. Bunun için eylemin yarattığı acı ve kötü sonuçlar kamuoyuna aktarılırken mağdurun özel hayatı ve mahremiyetine saygı duyulmalıdır. Bu iki durumu dengeleyen bir habercilik üslubu tercih edilmelidir. Böylelikle kadına şiddet haberi kamuoyunda uyandırması gerektiren etkiyi yaratacak, failin eylemi meşrulaşmayacak ve mağdurun mahremiyeti korunacaktır. 

Habercilik ile ilgili diğer yazılarımız da ilginizi çekebilir >>>

Çocuk Suç Haberleri ve Medyaya Düşen Sorumluluklar

İnternet haberciliğinde çocuğa şiddet haberleri nasıl yapılmalı?

İnternet Haberciliğinde Robot Gazetecilik

Email
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
Email