Online sinema ve dijital medya sertifika programları-Çok Yakında

Senaryo

Senaryoda Otuz Altı Dramatik Durum

Senaryoda Otuz Altı Dramatik Durum

Çatışma, bir öykünün hammaddesidir. Çatışma yoksa filmdeki kahramanın bir mücadele alanı olmaz. Mücadele olmadığında da o film yeterince ilgiyle izlenmez. Dramatik durumsa, çatışmanın hammaddesidir. Hayatın içinde, kahraman(lar)ı, harekete geçmeye mecbur kılan bir durumdur. Kahraman, hedefine ulaşabilmek için engelle çatışmaya mecburdur. Bir filmin sahip olması gereken en önemli özelliklerden birisi çatışmaların olmasıdır. Filmlerde karakterin mücadele içinde olmaması, filmin izlenmemesine ve hatırlanmamasına neden olmaktadır. Çatışmanın oluşturulması kısmında gerekli olan en önemli şey ise “dramatik durum”dur. Dramatik durum, bir film içerisinde yer alan ana karakter ya da diğer önemli karakterlerin bir mücadele içerisine girmesi şeklinde açıklanabilir. Karakterleri dramatik duruma sürükleyen şey dışarıdan gelen engeller olduğu gibi, karakterin içinden gelen istek ve arzu da olduğu görülebilmektedir. Karakterin mücadeleye girmesiyle birlikte mecburi olarak bir çatışmanın içinde olması ve o çatışmanın içinden en iyi şekilde çıkması beklenir.

Senaryoda Otuz Altı Dramatik Durum

Otuz Altı Dramatik Durum, ilk kez Fransız yazar Georges Polti tarafından ortaya atılmış bir kavramdır. Polti, 19. yüzyılın sonlarında “L’art de construire les drames” (Dramaları inşa etme sanatı) adlı kitabında, farklı dramatik durumları sınıflandırmış ve toplamda 36 farklı kategoriyi tanımlamıştır. Bu kavram, sinema ve tiyatro gibi hikaye anlatımı alanlarında da kullanılan bir yapıdır ve birçok ünlü film ve dizi, bu dramatik durumları kullanarak etkileyici hikayeler anlatmaktadır. İlk baskısını yaptığı 1916 yılından bu yana çeşitli tartışmalara konu olsa ve olumlu-olumsuz pek çok yorum alsa da bu kitap, yazarlık zanaatının önemli kaynaklarından biri durumundadır.

Senaryoda Otuz Altı Dramatik Durum

Otuz Altı Dramatik Durum, bir karakterin veya olayın içinde bulunduğu belirli bir durumu ifade eder. Her bir durum, karakterlerin içinde bulunduğu zorlukları, çatışmaları, çelişkileri ve duyguları tanımlar. Bu durumlar, hikayenin ilerlemesini ve karakterlerin gelişimini etkiler. Sinemada Otuz Altı Dramatik Durum, senaryo yazarlarına ve yönetmenlere, farklı hikaye anlatma yöntemleri ve karakter gelişimini artırmak için kullanabilecekleri bir çerçeve sunar.

Dramatik durum, tarih boyunca yazılan pek çok eserde aynı şekilde kullanılması, hikayelerin birbirine benzer, aynı olay örgüsü ilerlemesine sahip, çatışma alanları, karakterleri harekete geçiren içsel ve dışsal faktörlerin aynı şekilde kullanılmasından dolayı, bu durum otuz altı başlıkta incelenmiştir. Tarihte yer alan klasik anlatıya sahip olan eserlerin, filmlerin ve yazıların birbirine benzer olması senaryo anlamında yeni hikayeler oluşturulamamasına ve seyircinin sürekli aynı durumları izlemesine neden olmaktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman, Georges Polti, bu otuz altı dramatik durumu saptayarak, senaryo yazarlarının aynı şey üretme durumundan kaçarak özgün ve yeni senaryolar oluşturmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Her ne kadar Polti bu amaç doğrultusunda otuz altı dramatik durum kavramını ortaya atsa da, senaryo yazarları dramatik çatışmayı oluşturmak adına yine aynı konular üzerinden senaryolarını yazdığı görülmektedir.

Senaryoda Otuz Altı Dramatik Durum

Georges Polti‘nin Eserinde Sözü Edilen 36 Dramatik Durum

1) Hayat kurtarmak

2) Kurtarılmayı istemek

3) Bir yakının öcünü almak

4) Bir suçun öcünü almak

5) Kaçmak

6) Yıkmak

7) Sahip olmaya çalışmak

8) Baş kaldırı

9) Cesaret

10) Adam kaçırma

11) Esrar çözme

12) Bir değer ele geçirme

13) Nefret

14) Rekabet

15) Ölümcül atlatma

16) Delilik

17) Hata

18) Ensest

19) Bir yakını bilmeden öldürmek

20) İdealler için kendini feda etmek

21) Yakınlar için kendini feda etmek

22) Tutku

23) ideal için yakınları feda etmek

24) Dengesiz rekabet

25) Aldatma

26) Aşk yüzünden suç işlemek

27) Sevilen birinin kötülükleri

28) Aşka engeller

29) Düşmanla aşk

30) Hırs

31) Tanrıya baş kaldın

32) Kıskançlık

33) Adli hata

34) Pişmanlık

35) Kavuşma

36) Ayrılık acısı

Bu yazılarımız da ilginizi çekebilir:

Senaryonun Kaynakları Nedir?

Yeni başlayan senaryo yazarlarına tavsiyeler

Senaryo Nasıl Yazılmaz?

Email
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
Email