Sinevidyo, öncelikle bir eğitim kurumu ve yapımevidir. 30 yıllık mesleki tecrübe ve bilgi birikimini yeni kuşaklara aktarmayı hedef edinmiştir. Bu sayede geleceğin sinema ve medya dünyası çalışanlarının yayıncılık meslek ilkeleri doğrultusunda çalışma şartları ve kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Sinevidyo, teknolojinin sürekli değiştiği günümüzde müfredatını da güncel tutarak kullanıcılarına en yeni bilgileri sunmayı amaçlamaktadır. Yüksek memnuniyet öncelikli hedeflerimiz arasındadır.